Datasetbeschrijving formulier


Vul zo veel mogelijk van de invoervelden in, minimaal de verplichte invoervelden. Via een tooltip bij het label van een veld wordt er een beschrijving gegeven van het veld, wanneer er op een label geklikt wordt dan wordt de property beschrijving op schema.org geopend. Een groene plus knop voegt een extra invoerveld of invoerveldenset (bij distributie) toe. Op het laatste tabblad kan de datasetbeschrijving in JSON-LD worden gemaakt op basis van de ingevulde waarden.


Wilt u alleen een indruk krijgen van een datasetbeschrijving? Klik dan op voorbeelddata om alle invulvelden te vullen met voorbeelddata.


Via het formulier is niet alles mogelijk, zo kunnen er als verwerken en maker alleen nog organisatie ingevuld worden (en niet een persoon), kunnen bij velden met een uitklaplijst geen eigen waarden ingevuld worden en is er geen meertaligheid. Dit kan wel door het resultaat te bewerken in een tekstverwerker.

Klik op de bovenstaande JSON-LD om deze te kopieren.


Heeft u niet zelf de mogelijkheden om deze JSON-LD te publiceren?
Dan kunt u gebruik maken van de "publicatieservice" via Github.