Datasetbeschrijving maken

Handmatig via formulier


Het formulier op een datasetbeschrijving meer te maken is gebaseerd op het Publication model for dataset descriptions. Het formulier geleid de gebruiker in het beschrijven van de dataset en daarna de distributies van de dataset.


Vul zo veel mogelijk van de invoervelden in, minimaal de verplichte invoervelden. Via een tooltip bij het label van een veld wordt er een beschrijving gegeven van het veld, wanneer er op een label geklikt wordt dan wordt de property beschrijving op schema.org geopend. Een groene plus knop voegt een extra invoerveld of invoerveldenset (bij distributie) toe.
Op het laatste tabblad kan de datasetbeschrijving in JSON-LD worden gemaakt op basis van de ingevulde waarden. De datasetbeschrijving kan ook - puur voor testdoeleinden - opgeslagen worden in een test-register.


Dit is een demonstrator, heeft is bedoeld om een indruk te geven van een datasetbeschrijving. Klik op voorbeelddata om alle invulvelden te vullen met voorbeelddata, om een beter beeld te krijgen van wat er gevraagd wordt.

Het formulier implementeert niet het volledige publicatiemodel, zo kunnen er alleen organisaties gekozen worden als eigenaar en verstrekker (een persoon is volgens het publicatie model ook mogelijk) en is er geen meertaligheid. Voor enkele properties zijn voor het gemak waardelijsten gekoppeld van DCAT-AP-DONL, deze stelt het publicatiemodel niet verplicht, maar adviseert het gebruik van waardelijsten wel.