Privacyverklaring


Het Datasetregister is het resultaat van de samenwerking binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed en wordt beheerd en onderhouden door het Nationaal Archief. Het verwerken, waaronder begrepen publiceren, van de namen van natuurlijke personen heeft ten doel kenbaar te maken dat deze persoon de contactpersoon, uitgever en/of maker van de betreffende dataset is. De wijze waarop het Nationaal Archief persoonsgegevens verwerkt is vastgelegd in een Privacybeleid en Privacyreglement.

Onze gegevens

Deze website is eigendom van en wordt beheerd en onderhouden door het Nationaal Archief. Je kunt ons bereiken via info@nationaalarchief.nl.

Deze dienst

De website en de API van het Datasetregister maken geen gebruik van cookies voor tracking of analytische doeleinden.

Bevragingen van website en API worden vastgelegd in een logbestand. Deze technische informatie, waaronder het IP-adres dat de bevraging doet, is alleen toegankelijk door technische beheerders en wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van het Datasetregister.